Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om hamnen
Kaj/Båtplatser
Sjöbodar
Gästhamn
Ställplatser
Vinteruppställning
Bokning service lyft
Turistinformation
Bilder
Kontakta oss
OK

Kaj/Båtplatser

I de olika delarna av hamnen inryms ca. 640 st båtplatser för fritidsbåtar och ca. 30 talet
kajplatser för större fartyg.

Nordsidan av fiskepiren är reserverat för större fartyg med djupgående på mer än 5 m eller om längden är besvärande, kontakta hamnkapten för information om beläggning och reservation av plats före ankomst. vid behov kan vi vara behjälpliga vid tilläggning.

Vi tillhandahåller fasta platser mellan pålar och Y-bommar för båtar upp till 20m längd
Hamnen är öppen året runt med de flesta faciliteter, full service från 15/4 - 31/9.

El och finns att tillgå på samtliga platser under hela säsongen . För tillgång till el krävs ett laddat servicekort.
Vatten under större delen av säsongen, vintervatten vid hamnkontoret.

Är du i behov av trappa eller liknande för att underlätta ombordstigning ombesörjs detta av hamnen mot en avgift.
Tillfälliga trappor att kliva på skall skall  avlägsnas då båtägare/båt inte är på plats i hamnen, alla trappor/stegar egenhändigt gjorda kommer att bortforslas.

Vid nytecknande av fast plats utgår en deposition, i dagsläget 10 000 - 30 000 kr.
Priset är beroende på storlek av platsen.

Ca. priser hittar du i prislistan.
Fakturering av båtplatser sker i april månad.

El kaj/Bryggor

För tillgång av landström krävs Service kort laddat med pengar, kort köpes med bank kort i automat vid hamnkontorets yttervägg, och är tillgänglig dygnet runt.
Vid avgång kan kortet returneras i samma automat och kvarvarande belopp återbetalas till bank kort
Användarinstruktion Klicka här

Uppsägning av båtplats

Skall ske senast 28 februari för att gälla innevarande år.
Uppsägning skall ske via mejl eller brev bifoga kontonummer.
Deposition återbetalas i april månad.

Byte båtplats

Ansökningsformulär klicka här
Mer information

båtplats kö

Information om hamnens båtplats kö klicka här   
Ansökningsformulär klicka här

Båtplatsutdelning och byten sker alltid genom hamnens kö listor.
Tilldelning av platser sker omkring 1 mars man meddelas genom mejl, ett snabbt svar är nödvändigt för att processen skall vara så kort som möjligt.
Ett uteblivet svar räknas som nej tack och ny plats erbjuds ej samma år, 3 st. nej och man stryks ur kölistan.
En karta över båtplatser finner du här Stakeskärshamnen och Krabbeskär/Fiskehamnen.

Andrahandsuthyrning

Hamnen har ingen kölista för andrahandsuthyrning, vi rekommenderar hamnens Facebooksida, Öckerö hamn anslagstavla eller hamnkontorets fysiska anslagstavla för att hitta någon att hyra eller hyra ut till.
Uthyrning sker mellan båtplatsinnehavare och den som hyr i andra hand, hamnens utställda faktura betalas alltid genom ordinarie kontraktsinnehavare.
Giltigt andrahands kontrakt skall alltid skrivas för varje nytt år. Kontraktet skall vara hamnkontoret tillhanda senast 31/5.
Uthyrning utan giltigt kontrakt innebär uppsägning och andrahands hyrestagaren riskerar att betala gästhamnavgift trots betalad plats.
Plats kan endast uthyras under hela säsongen 15/4- 31/10 ej endast vissa delar av säsongen. 
Platsen skall vara lämplig till båten som skall ligga på platsen, detta kan ses under båtplats/förtöjning
Kontrakt finner du här kontrakt

Säsongsplatser

Säsongsplats är en tillfällig plats någonstans i hamnen exempelvis på våra gästbryggor, vi tillhanda håller ett begränsat antal platser beroende på vilka storlekar som efterfrågas.
Olika alternativ erbjuds, hel säsong 15/4-31/10, försäsong 15/4-ca.30/6 eller eftersäsong ca.10/8-31/10
Avtalet är bindande för kommande säsong och kan inte sägas upp frånsett om hamnen erbjuder en fast plats
För pris se prislista.

Båtplats/Förtöjning

Alla båtar förtöjda i Öckerö hamn skall vara säkert förtöjda, båten skall hålla sig inom båtplatsen och vara väl avfendrad, båtägaren ansvarar för fortlöpande tillsyn. För förtydligande se information.
Lämnar du din plats  14 dagar eller mer, meddela hamnkontoret via mejl, [email protected]

Efter säsong är det viktigt att du som kund tar bort ditt förtöjningsgods. Kvarlämnade linor eller liknande kan försvåra underhåll och kan även orsaka skador på hamnanläggningen vintertid.
Kostnader för ev. skador kan komma att debiteras dig som båtplatsinnehavare. Ombesörjer hamnen borttagning av förtöjningsgods tas inget ansvar detta efter 31/10.

Märkning

Alla båtar skall vara märkta med årets id etikett.
Båt utan gällande märkning skall betala gästhamnsavgift.

 

Trailerplats på land sommar

Hyr plats på land, sjösätt när du använder båten, tag sedan upp den till nästa tillfälle,  för pris se prislista.

Vinterplats i sjön

Öckerö hamn erbjuder skyddade vinterplatser i sjön från minsta båt till större fartyg under tiden 1/11-15/4, tillgång till el finns på alla platser.
Alla segelbåtar med vinterplats i sjön skall förses med en slejf i mastskåran,
detta för att minska oljudet när båten ej används regelbundet för mer information se här.
För de som önskar bo i båt finns alternativ med tillgång till servicebyggnaden med dusch wc och tvätt och torkmöjligheter, kontakta hamnkontoret för mer info.

För pris se prislista

Beställning av SLEIF

Beställning av sleif klicka här

Sjösättningsramp

Hamnen tillhandahåller en upptagningsramp för mindre båtar. Avgift betalas i automat eller via Swish nr. 123 159 08 92 .
 Det är möjligt att teckna årsabonnemang för dig som använder rampen frekvent.

Vid höstupptagning skall alla båtar ovillkorligen avspolas i botten före transport från hamnen.
Avspolning sker vid stora rampen på spolplattan med hamnens högtryckstvätt,tjänsten är tillgänglig vardagar efter 16:00 eller helger, tvättmedel är förbjuden på spolplattan p.g.a. reningsverkets funktion.
Tjänsten är självservice och tillgänglig under perioden 15/9 - 1/11.
För pris se prislista.

  

Klicka för att öppna anmälan, för ny båtplats >

Välj typ av båtplats


För- & efternamn *

Personnummer *

E-post *

Adress *

Postnr *

Ort *

Mobilnummer *

Båttyp *

Längd inkl. pek/badbrygga *

Bredd *

Djup *

Vikt *

Ja - Jag har inbetalt kö-avgiften *Klicka för att öppna anmälan, för byte av befintlig båtplats >

För- & efternamn *

E-post *

Bef. Båtplats *

Båttyp *

Längd inkl. pek/badbrygga *

Bredd *

Djup *

Vikt *

Önskemål