Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om hamnen
Kundinfo
Kaj/Båtplatser
Sjöbodar
Gästhamn
Ställplatser
Vinteruppställning
Bokning service lyft
Turistinfo
Bilder
Kontakta oss
OK

Sjöbodar

Öckerö Hamn hyr ut 164 st. sjöbodar á 10 kvm st. belysning med rörelsevakt finns indraget i alla bodar, 
Taken till sjöbodarna är täckta med solpaneler som skall generera ström till hamnens verksamhet
samt att överskjutande del säljs ut i elnätet.

48 st av dessa  ligger i anslutning
till F-bryggan och dessa har indragen el med elmätare.

92 st sjöbodar ligger placerade i Stakeskärshamnen. I dessa bodar finns enbart belysning.
Priset för bodarna finns i prislistan

Ytterligare 24 st. sjöbodar färdigställdes under 2019 Dessa är placerade väster om sjösättningsrampen.

Krav som ställs för att stå i kö eller få en sjöbod i hamnen är:
För tecknande av köplats krävs minimum ansökan om båtplats, man skall sedan vara aktiv båtägare med båt i hamnen för tillgång av bod.