Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om hamnen
Kundinfo
Kaj/Båtplatser
Sjöbodar
Gästhamn
Ställplatser
Vinteruppställning
Bokning service lyft
Turistinfo
Bilder
Kontakta oss
OK

Inloggning kundportal

Vem får access. du med aktivt båtplatskontrakt, aktivt vinterkontrakt på land eller i sjön, sjöbodsinnehavare, arrende innehavare, står i båtplats kö.

Här får du tillgång till dokument som rör dig som hamnanvändare som:

Relevant information som brukare av hamnen.

Uppsägning båtplats, sjöbod, arrende, vinterplats på land.

Ansökan om byte båtplats, vinteruppställning.

Ansökan om vinterplats på land, sjöbod.

Logga in Här